Särnmark

En sajt med högra krav på tillgänglighet där många olika användarbehov behöver tillgodoses.

01

Utmaningen bestod av att tillsammans med kunden skapa en ny webbplats med flera olika mål. Vi behövde ta fram en sajt som tydligare representerade verksamheten genom varumärket. Det var även en utmaning att ta hänsyn och balansera företagets många olika målgrupper, kundresor och användarbehov.  

Designen som skulle ligga som grund för webbplatsen kom från tredje part, det ställde högra krav på webbdesignern för att den skulle fungera och möta olika behov och önskemål, både för användaren men även för att det skulle bli lätt att göra rätt för redaktörer.

Den sista utmaningen var att designa för att driva konvertering på sajten, något som inte gjorts tidigare.

Utmaningen i korthet:

 • Tillgodose flera olika målgrupper och deras behov  
 • Design från 3:e part
 • Konvertering på sajten

02

Det första vi gjorde var att ta fram en SEO-och marknadsstrategi som fick följa med under hela processen.  

En tredje part tog fram ett nytt varumärke för företaget och vi på ted&gustaf tog fram en webbdesign efter det. Det ställdes högra krav på designen, dels att det skulle vara lätt att göra rätt för redaktörerna men även ur ett tillgänglighetsperspektiv kopplat till de olika målgrupperna. För att ytterligare underlätta för användarna implementerades ett tillgänglighetsverktyg på hemsidan.

Eftersom Särnmark finns med kontor över hela Sverige var det viktigt att användarens kontaktformulär skickades till rätt kontor, nämligen till det som ligger närmast men även till rätt person på kontoret. Det ställde höga krav på logiken kring formulären.  

Det var även flera designelement som gjordes och återanvändes på flera av sajtens kontaktsidor som främst innehåller information om kontor och medarbetare. Sidorna byggdes på en master list av medarbetare där kontor, område osv. fylldes i och medarbetaren kunde visas på flera sidor men informationen hämtades från en och samma lista. Vi tyckte var den smartaste lösningen eftersom det var flera medarbetare som tillhörde flera kontor och det underlättar även för redaktörerna.  

Tre punkter om lösningen:

 • Tillgänglighetsperspektiv
 • Logik kring formulär
 • Återkommande designelement & master list

03

Webbsidan lanserades och gav en helt ny känsla och upplevelse för användaren med en design innehållande tydliga USPAR, CTAer och konverterande element. Sajten har en struktur och innehåll som möter de olika målgrupperna och svarar på frågor längs deras olika kundresor. Den nya sajten har även ett CMS som företaget kan uppdatera och bygga vidare på enligt eget önskemål. Det finns även möjlighet för företaget att skapa eget innehåll som automatiskt kvalitetssäkrar SEO och design, vilket är en stor fördel då flera redaktörer arbetar i organisationen. Genom Google analytics följs utvecklingen och det finns möjlighet att optimera sajten över tid, för att uppnå de uppsatta målen.  

Nyttan i korthet:  

 • Möter olika målgrupper & kundresor  
 • Flexibelt CMS för flera  redaktörer
 • Optimera genom Google analytics

04

Vi tar med oss flera insikter efter projektet och att ha ett content first - tänk är viktigt för att nå bästa resultat dvs. att anpassa designen efter innehåll snarare än att försöka få in innehållet utifrån designen. Det tillsammans med en tydlig digital strategi som får prägla allt från strukturen på siten till innehållet.    

Att bjuda in kunden tidigt i designfasen där wireframes tas fram är en framgångsfaktor i projektet. Genom att få tidig input från kunden minimerar det risken för överraskningar sent i projektet.

Det som är viktigt för att nå målen är att vara tydlig i de förväntningarna som finns kring SEO och att det krävs en del innehållsarbete för att ta sig dit. Och att vara transparent med vilken typ av innehåll och hur mycket innehåll som behövs för att matcha förväntningarna och få de effekter som vi önskar.  

För att tillgodose olika målgrupper och behov och samtidigt gynna SEO har vi framgångsrikt jobbat med olika element för att presentera information. Ett sådant element är exempelvis en drop down – FAQ där frågor och svar maximeras och minimeras efter användaren behov. Och ännu en gång slås vi av Webflows flexibilitet och fokus på användarupplevelsen som är utöver det vanliga.

3 starka insikter:

 • Viktigt att tänka på content first & digital strategi
 • Bra med tydliga förväntningar gällande SEO
 • Bra att använda olika element för information
HÖR AV DIG

kontaktformulär.

JUST SAY HI

LET'S WORK TOGETHER

MORE ABOUT YOU
Tack! Vi har mottagit ditt meddelande!
Ups! Någonting gick fel när meddelandet skickades. Testa igen, eller kontakta Jenny: 08-51237100
CASE

Läs fler case