Capasearch / Capacify

"När vi skulle göra om vår hemsida för att lira mer med vårt varumärke och öka konverteringen så valde vi att samarbeta med Ted&Gustaf. Genom hela processen har de varit konsultativa, kunniga och mycket närvarande vilket har gjort oss trygga och säkra på att förståelsen för vad som är viktigt för oss, har funnits där. Vi är jättenöjda ochrekommenderar Ted&Gustaf varmt!"

Två webbsidor med högt fokus på SEO och att stå ut bland konkurrenterna.

01

Vår utmaning, tillsammans med kunden, bestod av att skapa två webbplatser med målet att tydligare representera verksamheten genom varumärket. Capasearch / Capacify befinner sig i en marknad med hård konkurrens där många rekryteringsbolag upplevs lika varandra och är svåra särskilja för kunderna. Det blev därför viktigt att stå ut bland konkurrenterna och vi insåg snabbt att ett sätt att göra det på var att lyfta fram kundreferenser. Ytterligare en utmaning var att öka trafiken till sajten vilket sparar både tid och pengar för kunden i säljprocessen men även i det långa loppet ger det ökad kännedom om varumärket och ökad spridning.

Det fanns även behov av att driva konvertering på sajterna, vilket inte gjordes på nuvarande sajter.  

3 utmaningar i fokus:  

  • Tydligare representera verksamheten genom varumärket
  • Sticka ut bland konkurrenter
  • SEO & konvertering på sajten

02

En konkurrensanalys gjordes för att se vilka styrkor och svagheter det finns på marknaden och den låg sedan till grund för utformning av strategin för att nå målen. Det togs fram en SEO-och marknadsstrategi där rätt nyckelord hittades att jobba utifrån under projektet. Vi jobbade tillsammans med kunden för att ta fram innehåll som var tydlig utifrån erbjudande men även innehåll som stöttade SEO.  

Vi jobbade med content first-design där ett steg i designprocessen var att ta fram wireframes just utifrån innehåll. Tillsammans med kunden jobbade vi med innehåll och wireframes iterativt för att komma på lösningar som matchade de strategier som vi satt upp. Fokus i designen var att ta fram konverterande element med tydliga erbjudanden men även sidor som stöttade SEO. En del av lösningen var även att integrera det bakomliggande rekryteringssystemet.

Under tiden vi, tillsammans med kunden, jobbade med innehåll och wireframes togs ett nytt varumärke fram av 3:e part som låg till grund för den nya webbdesignen. Designen implementerades genom Webflow som är en low code – plattform.  

Lösningen i korthet:  

  • SEO-optimera
  • Content first – design  
  • Konverterande element & tydliga erbjudanden

03

Webbplatserna var redo att lanseras och redan efter bara en vecka, rankades de bättre i jämförelse med den de tidigare. Och flertalet nyckelord rankades bland topp 10 på Google. Det var inte bara nyckelord och SEO som förbättrades utan de nya webbplatserna gav även tydligare positioner gentemot konkurrenter med bl.a. tydliga USPAR. Användaren möttes även av innehåll som är skrivet utifrån just, användaren.  

Genom ett CMS kan företaget nu själva jobba vidare, skapa och utveckla innehåll som automatiskt kvalitetssäkrar SEO. De nya sajterna ger även en smidig publicering av annonser. Genom Google analytics kan vi följa utvecklingen över tid, se att de uppsatta målen nås men även optimera sajterna över tid när behovet finns.  

Nyttan i 3 punkter

  • Nyckelord rankades bland topp 10 på Google
  • Tydliga UPSAR & positioner gentemot konkurrenter
  • Kvalitetssäkrat SEO & kontroll över utvecklingen

04

HÖR AV DIG

kontaktformulär.

JUST SAY HI

LET'S WORK TOGETHER

MORE ABOUT YOU
Tack! Vi har mottagit ditt meddelande!
Ups! Någonting gick fel när meddelandet skickades. Testa igen, eller kontakta Jenny: 08-51237100
CASE

Läs fler case